Septische putten - IBeton

Septische putten

Beschrijving

Een septische put zuivert sanitair afvalwater door middel van bezinking, hetgeen neerkomt op het scheiden van bezinkbare delen en vloeistof. De vloeistof wordt geloosd in de riolering. De inhoud van de septische put is afhankelijk van het aantal personen.

Omdat IBeton absolute kwaliteit nastreeft zijn de 2-kamer putten vervaardigd uit machinaal getrild beton. De putten zijn voorzien van een dekplaat en hijslussen. Al deze dekplaten hebben een mangat met bijpassend betonnen deksel.

De dekplaat van de put biedt weerstand aan een statische last van 1.600 kg/m2, hetgeen overeenstemt met 80cm grondaanvulling. De putten vallen in dit geval onder verkeersklasse A15 (NBN EN 124) en zijn geschikt voor gebieden die uitsluitend door fietsers en/of voetgangers worden gebruikt.

Met een extra dekplaat zijn de putten geschikt voor gebieden als trottoirs, voetgangerszones en parkeerterreinen die toegankelijk zijn voor licht verkeer. Dit stemt overeen met verkeersklasse B125 (NBN EN 124).

Bij hogere belasting dient men ter plaatse een betonplaat te storten. De dikte en wapening van deze plaat moet berekend worden door een bevoegd ingenieur.

De putten zijn geschikt voor omgevingsklasse EE3 (NBN B 15-001), milieuklasse XC4 en XF1 (NBN EN 206-1) en voldoen aan druksterkteklasse C35/45.

Verkeersklasse
Septische putten

Technische tekening

Klik op onderstaande button om de technische tekening te bekijken.

Septische putten

Download de pdf

Septische putten - Verkeersklasse B125

Download de pdf

Vraag offerte aan

  Ik ga akkoord met de privacy policy.

  Declaration of Performance - Certificaten

  Klik op onderstaande button om het DoP certificaat te bekijken.

  Download de pdf

  Heb je een specifieke vraag?

  Neem contact op