Infiltratieputten - IBeton

Infiltratieputten

Beschrijving

De infiltratieputten van 1.500 L en 2.500 L bestaan uit waterdoorlatend beton. Deze zijn makkelijker te plaatsen doordat ze een geringe hoogte hebben waardoor ze geschikter zijn op plaatsen met veel grondwater. Daarenboven kunnen meerdere infiltratieputten aan elkaar gekoppeld worden.

Omdat IBeton absolute kwaliteit nastreeft zijn de infiltratieputten vervaardigd uit machinaal getrild beton. De putten zijn voorzien van een dekplaat en hijslussen. Al deze dekplaten hebben een mangat met bijpassend betonnen deksel.

De dekplaat van de put biedt weerstand aan een statische last van 1.600 kg/m2, hetgeen overeenstemt met 80cm grondaanvulling. De putten vallen in dit geval onder verkeersklasse A15 (NBN EN 124) en zijn geschikt voor gebieden die uitsluitend door fietsers en/of voetgangers worden gebruikt.

Met een extra dekplaat zijn de putten geschikt voor gebieden als trottoirs, voetgangerszones en parkeerterreinen die toegankelijk zijn voor licht verkeer. Dit stemt overeen met verkeersklasse B125 (NBN EN 124).

Bij hogere belasting dient men ter plaatse een betonplaat te storten. De dikte en wapening van deze plaat moet berekend worden door een bevoegd ingenieur.

De putten zijn geschikt voor omgevingsklasse EE3 (NBN B 15-001), milieuklasse XC4 en XF1 (NBN EN 206-1) en voldoen aan druksterkteklasse C35/45.

Verkeerklasse
Infiltratieputten

Infiltratieputten

Technische tekeningen

Klik op onderstaande button om de technische tekening te bekijken.

Infiltratieputten

Download de pdf

Infiltratieputten - Verkeersklasse B125

Download de pdf

Vraag offerte aan

    Ik ga akkoord met de privacy policy.

    Heb je een specifieke vraag?

    Neem contact op