Regenwaterputten - IBeton

Regenwaterputten

Beschrijving

Een regenwaterput is een ondergronds reservoir waarin regenwater wordt opgevangen, dat via het dak verzameld wordt. Door het hergebruiken van uw regenwater voor huishoudelijke toepassingen (spoelen toiletten, wasmachine, sproeien tuin,…) kan je aanzienlijk besparen op jouw maandelijkse waterfactuur.

Omdat IBeton absolute kwaliteit nastreeft zijn de betonnen regenwaterputten vervaardigd uit machinaal getrild beton. De putten zijn voorzien van een dekplaat en hijslussen. Al deze dekplaten hebben een mangat met bijpassend betonnen deksel.

De dekplaat van de put biedt weerstand aan een statische last van 1.600 kg/m2, hetgeen overeenstemt met 80cm grondaanvulling. De putten vallen in dit geval onder verkeersklasse A15 (NBN EN 124) en zijn geschikt voor gebieden die uitsluitend door fietsers en/of voetgangers worden gebruikt.

Met een extra dekplaat zijn de putten geschikt voor gebieden als trottoirs, voetgangerszones en parkeerterreinen die toegankelijk zijn voor licht verkeer. Dit stemt overeen met verkeersklasse B125 (NBN EN 124).

Bij hogere belasting dient men ter plaatse een betonplaat te storten. De dikte en wapening van deze plaat moet berekend worden door een bevoegd ingenieur.

De putten zijn geschikt voor omgevingsklasse EE3 (NBN B 15-001), milieuklasse XC4 en XF1 (NBN EN 206-1) en voldoen aan druksterkteklasse C35/45.

De regenwaterputten zijn waterdicht tot onder het niveau van de dekplaat.

Verkeerklasse
Regenwaterputten
Regenwaterput - Laag model
Ovale regenwaterput

Technische tekening

Klik op onderstaande button om de technische tekening te bekijken.

Regenwaterputten

Download de pdf

Regenwaterputten - Verkeersklasse B125

Download de pdf

Regenwaterput - laag model

Download de pdf

Regenwaterput - laag model - Verkeersklasse B125

Download de pdf

Ovale regenwaterputten

Download de pdf

Ovale regenwaterputten - Verkeersklasse B125

Download de pdf

Vraag offerte aan

  Ik ga akkoord met de privacy policy.

  Declaration of Performance - Certificaten

  Klik op onderstaande button om het DoP certificaat te bekijken.

  Download de pdf

  Heb je een specifieke vraag?

  Neem contact op